Anamnese

  • Warmbloed, 20 jaar
  • Zwelling ter hoogte van de interosseustakken rechter achterbeen
  • Licht mank rechter achterbeen in draf

Echografiebeelden

Filmpjes laterale (dorsaal=links) en mediale interosseustak

Film 1: dwarse doorsnede (links=lateraal) van de laterale interosseustak

Film 2: dwarse doorsnede van de mediale interosseustak deel 1

Film 3: dwarse doorsnede van de mediale interosseustak deel 2

Dwarse en longitudinaal echobeelden (dorsaal = links; proximaal = links) van de laterale interosseustak

  • Erge zwelling van de laterale interosseustak met onregelmatige randen
  • Heterogene echogeniciteit met anechogene en hypoechogene letsels (pijlen) met scheur ter hoogte van de intra-articulaire rand van de laterale interossseustak met secundaire synovitis van de plantaire blindzak van het kogelgewricht
  • Abnormaal kort vezelpatroon en compleet verlies van het normale vezelpatroon op het longitudinale echobeeld (pijlen)
  • Erge periligamenteuze fibrose (+)

Dwarse en longitudinaal echobeelden (dorsaal = links; proximaal = links) van de mediale interosseustak

  • Erge zwelling van de mediale interosseustak (*)
  • Hypoechogeen letsel abaxiaal aspect van de mediale interosseustak met een zeer kort vezelpatroon (pijl)
  • Erge periligamenteuze fibrose (+) met de aanwezigheid van een  mineralisatie met akoestische schaduw (pijlpunt)

Diagnose

Chronische desmopathie van de laterale en mediale interosseustakken.